Hotline: 0917 516 239 | 0962 881 166

Danh sách lịch khai giảng
Lựa chọn kiểu hiển thị:  | 

  Tên khóa học Địa điểm Ngày khai giảng Đăng ký

Danh mục chương trình đào tạo

  Tên chương trình
NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
Nghiệp vụ An toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Nghiệp vụ Đấu thầu
Nghiệp vụ Định giá xây dựng
Nghiệp vụ Đo bóc khối lượng và lập dự toán
Nghiệp vụ Giám đốc quản lý dự án
Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình
Nghiệp vụ Giám sát, đánh giá dự án đầu tư
Nghiệp vụ Kiểm định chất lượng công trình
Nghiệp vụ Lâp, thẩm định dự án đầu tư
Nghiệp vụ Nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
Nghiệp vụ Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghiệp vụ Quản lý dự án
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC
BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG CHO ĐỊA PHƯƠNG
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính – Xây dựng – nông nghiệp và môi trường xã, phường
Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp.
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới
BỒI DƯỠNG VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHO CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Quản lý thu ngân sách và thu tài chính khác của xã, phường
Quản lý chi ngân sách và tài chính khác của xã, phường
Quản lý tài chính dự án do xã, phường làm chủ đầu tư
Quản lý tài sản nhà nước tại xã, phường
Kế toán ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường
CÁC KỸ NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng giao tiếp hành chính
Lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính
Kỹ năng làm việc nhóm dành cho cán bộ công chức
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
Kỹ năng viết báo cáo
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP
Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh
Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp
Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp
Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp
Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp
Quản trị chiến lược
Quản trị nhân sự
Quản trị marketing
Quản trị dự án đầu tư
Quản trị tài chính
Quản trị sản xuất
Quản lý kỹ thuật và công nghệ
Quản lý chất lượng
Quản trị hậu cần kinh doanh
Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ
Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp
Đàm phán và ký kết hợp đồng
Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Tâm lý học lãnh đạo, quản lý
Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế
Lập dự án, phương án kinh doanh
Các chuyên đề về hội nhập kinh tế
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU
Quản trị sản xuất chuyên sâu
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
Quản trị tài chính chuyên nghiệp
Quản trị marketing chuyên nghiệp
Kỹ năng điều hành chuyên nghiệp
Phát triển năng lực quản trị hiệu quả
Các chuyên đề chuyên sâu khác (tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị đào tạo xây dựng các chuyên đề đào tạo chuyên sâu phù hợp).

Giảng viên chúng tôi


Thống kê truy cập

 Số lượt truy cập:  1991627
 Đang online: 5